βhCG

Helping detect potential pregnancies in cardiac patients to guide diagnostic testing decisions

βhCG
 
Bizle İletişime Geçin
βhCG
βhCG

Running STAT βhCG ensures clinicians know of any potential pregnancies in their cardiac patients, and can recommend the most appropriate diagnostic assessments for those patients.βhCG on the Stratus® CS Acute Care™ Analyzer provides rapid, quantitative results for the early detection of pregnancy from a whole blood sample in as little as 14 minutes.


Share this page:

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

Bu web sayfasında gösterilen ürünler/özellikler her ülkede piyasada bulunmamaktadır. Mevzuata bağlı nedenlerle gelecekte bulunabileceği garanti edilemez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Siemens organizasyonuyla iletişime geçiniz.