Politikamız

Siemens Healthineers Türkiye Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. olarak önleyici tedbirlerden erken teşhise, tedaviye ve tedavi sonrası sürece kadar her noktada kalite, sağlık, emniyet ve çevre yönetim sistemlerimizi stratejik hedeflerimiz doğrultusunda uygulamaktan taviz vermeyiz.

Aşağıda belirtilen konularda sürekli iyileştirme hedeflerimizi gerçekleştirmeyi bu politika ile taahhüt ederiz;

  • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
  • Çalışan gelişimi
  • Sıfır iş-çevre kazası/kirliliği ve meslek hastalığı
  • Çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirerek kirliliğin önlenmesi
  • Kaynakları verimli kullanmak
  • Ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
  • Tüm ulusal, uluslararası mevzuat ve Siemens yönetmeliklerine uyum

Bu politika, Siemens Healthineers Kalite Politikası (QP1) ve Siemens Healthineers EHS Politikası (EHSD 5.1/01) ile birlikte geçerlidir.

Yönetim Sistemleri Kapsamımız

Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre yönetim sistemlerimizin kapsamı; aşağıdaki ürün ve hizmetlerin satış, kurulum ve satış sonrası servis hizmetleri sunumudur.

  • Tıbbi Görüntüleme Cihazları
  • Vücut dışında kullanılan tıbbi Tıbbi Tanı Cihazları ve Ürünleri
  • Klinik Bilişim Teknolojileri Çözümleri

Sertifikalarımız

Lokasyonlarımız:

Merkez: Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal/İSTANBUL

Şube: Orta Mar. Burgaz Cad. No:3 Orhanlı, Tuzla/İSTANBUL