Politikamız

Siemens Healthineers Türkiye Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. olarak önleyici tedbirlerden erken teşhise, tedaviye ve tedavi sonrası sürece kadar her noktada kalite, sağlık, emniyet ve çevre yönetim sistemlerimizi stratejik hedeflerimiz doğrultusunda uygulamaktan taviz vermeyiz.

Aşağıda belirtilen konularda sürekli iyileştirme hedeflerimizi gerçekleştirmeyi bu politika ile taahhüt ederiz;

  • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
  • Çalışan gelişimi
  • Sıfır iş-çevre kazası/kirliliği ve meslek hastalığı
  • Çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirerek kirliliğin önlenmesi
  • Kaynakları verimli kullanmak
  • Ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
  • Tüm ulusal, uluslararası mevzuat ve Siemens yönetmeliklerine uyum

Bu politika, Siemens Healthineers Kalite Politikası (QP1) ve Siemens Healthineers EHS Politikası (EHSD 5.1/01) ile birlikte geçerlidir.