Politikamız

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. olarak önleyici tedbirlerden erken tehşise, tedaviye ve tedavi sonrası sürece kadar her noktada Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre sistemlerimizi uygulamaktan taviz vermeyiz.

  • Müşteri bağlılığı,
  • Çalışan gelişimi,
  • Sıfır iş-çevre kazası/kirliliği ve meslek hastalığı,
  • Çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirerek kirliliği kaynağından azaltmak,
  • Kaynakları verimli kullanmak,
  • Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak,
  • Tüm ulusal, uluslararası mevzuat ve Siemens yönetmeliklerine uyum

konularında sürekli iyileştirme hedeflerimizi gerçekleitmreyi bu politika ile taahhüt ederiz.