Sysmex CA-1500 System

Powerful testing performance with a compact footprint

Sysmex CA-1500 System
 
Bizle İletişime Geçin

PT Reagents
Thromborel® S
Dade® Innovin®

 

APTT Reagents
Dade Actin®
Dade Actin FS
Dade Actin® FSL
Pathromtin® SL

 

Fibrinogen Reagents
Dade Thrombin Reagent
Multifibren® U

 

Thrombin Time Reagents
Batroxobin Reagent
Thromboclotin®*
Test Thrombin Reagent

 

Factor Deficient Reagents
Factor II
Factor V
Factor VII
Factor VIII
Factor IX
Factor X
Factor XI
Factor XII

Chromogenic Reagents
INNOVANCE® Antithrombin
Berichrom® AT III (A)

Berichrom Heparin

Berichrom Plasminogen 

Berichrom Protein C

Berichrom α2-Antiplasmin 

Factor VIII Chromogenic Assay

 

D-dimer Reagents
INNOVANCE D-Dimer

 

Lupus Anticoagulant Reagents
LA 1 Screening Reagent

LA 2 Confirmation Reagent

 

Thrombosis Risk Reagents
ProC® Global*
ProC Global FV*
ProC Ac R*
Protein C
Protein S Ac
INNOVANCE Free PS Ag*

 

Other Reagents
vWF Ag®*
INNOVANCE VWF Ac*

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

*Not available for sale in the U.S. Product availability varies by country.

Note: Sysmex is a registered trademark of Sysmex Corporation

Bu web sayfasında gösterilen ürünler/özellikler her ülkede piyasada bulunmamaktadır. Mevzuata bağlı nedenlerle gelecekte bulunabileceği garanti edilemez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Siemens organizasyonuyla iletişime geçiniz.