Metastases from Neuroendocrine Carcinoma: Value of Diffusion-Weighted MR Imaging Compared to PET-CT

Bernhard Klumpp, M.D.; Philip Aschoff, M.D.; Mehmet Oeksuez, M.D.; Christiane Pfannenberg, M.D.; Heinz-Peter Schlemmer, M.D.
University of Tuebingen, Tuebingen, Germany
 |  11-03-2010

At the European Congress of Radiology (ECR) in Vienna, diagnostic performance of diffusion-weighted imaging (DWI) gained special attention. DWI compared to PET/CT was in the focus of a variety of scientific presentations. While the exact future role of this imaging technique is still topic of scientific debate, its clinical value in a variety of indications is unquestionable. In their case report, Klumpp et al. from the University Hospital of Tuebingen (Germany) demonstrate how DWI is used to enhance the diagnoses of liver metastases in a case of a neuroendocrine tumor compared to conventional MRI and PET/CT examinations.

Sunulan bilgiler sadece örnekleme içindir ve okuyucu tarafından tıp uygulamaları için talimat olarak kullanıması niyetiyle verilmemiştir. Bu bilgiyi okuyan tüm tıp doktorlarına hastalarıyla ilgilenirken kendi bilgi, eğitim ve deneyimlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatırız. Bu materyal bu amaca hizmet etmez ve Siemens Sağlık, bu materyali bu bağlamda bir amaçla kullanılması için hazırlamamıştır.

Burada bahsedilen ilaçlar ve dozlar, ilaçların kullanım ve/veya endikasyonları için onay etiketlemesi ile uyumludur. Hastaların tanı ve tedavilerinin ve bununla bağlantılı reçetelendirilmiş ilaç ve dozların sorumluluğu sadece tedaviyi yapan doktora aittir. Sistemi çalıştırırken Kullanma Talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Teknik veri için kaynak, ilgili veri sayfalarıdır. Sonuçlar değişiklik gösterebilir.