ACUSON S2000 ABVS Ultrason Sistemi, Touch Control özelliğiyle HELX Evolution

Meme ultrasonu için kapsamlı çözüm

ACUSON S2000 ABVS Ultrason Sistemi, Touch Control özelliğiyle HELX Evolution
 
Bizle İletişime Geçin
White Plains Hospital görüntüleme merkezinde 3D Meme Ultrasonu

ACUSON S2000 ABVS sisteminin New York-ABD’deki White Plains’in verimliliğini, iş akışlarını ve diagnostik kapasitesini nasıl iyileştirdiğini öğrenin.

Heritage Valley Health System, uygulamaların ve hastaların ABVS’den nasıl faydalandığını anltıyor

Heritage Valley, yoğun meme dokusu olan kişilerde diagnostik doğruluğu ABVS ile iyileştirdi.

ACUSON S2000 ABVS
ABVS Meme Ultrasonu

3D Total Meme Ultrasonu Çözümü

Meme Koronal Düzlemi

Heterojen Yoğun Meme Dokusunda Koronal Düzlem

Toplam kadın nüfusunun hemen hemen yarısında meme dokusu yoğundur. Mamografi, her ne kadar etkili bir yöntem de olsa, meme yapısı yoğun kadınlardaki kanseri gözden kaçırabiliyor. Ultrason ise, mamografinin atladığı kanserleri tespit edebiliyor.1,2,3 Siemens’in Premium ultrason sistem mimarisi üzerine kurulan ACUSON S2000™ Automated Breast Volume Scanner (ABVS), Touch Control özelliğiyle HELX™ Evolution, klinisyenlerin bu önemli konuyu ele alabilmesini sağlıyor. Meme ultrasonunda nelere ihtiyacınız olduğuna bir bakalım

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

1ACR.org

2Boyd ve diğ., N Engl J Med 2007;356:227-36

3Berg ve diğ., JAMA, 2008—Vol 299, No. 18